De weg naar bruto mondiaal geluk

Zojuist verschenen en nu al opgenomen in de longlist voor “Managementboek van het Jaar 2017”voorkant-op-weg-naar

Over Ubuntu, inclusief en waardegedreven ondernemen

  • Actueel onderwerp dat de tijdgeest haarfijn aanvoelt
  • Afrikaanse wijsheid als management- en leiderschapstrategie en als model voor persoonlijke groei
  • Een boek dat naast vernieuwende inzichten ook concrete handreikingen en praktisch toepasbare oplossingen biedt
  • Onlangs heeft Leontine een Women Super Achiever Award toegekend gekregen op het World Women Leadership Congress in Mumbai voor haar rol als Influencer’ alsmede de wijze waarop zij “Inspirational Leadership” in de praktijk brengt
  • Van haar vorige boek De kracht van Afrikaans Denken verscheen onlangs de derde druk

We zijn in het Westen opgevoed met het mantra ‘Missie, Visie en Strategie’. Dat leverde vaak geweldige organisaties en prachtige resultaten op. Maar dingen veranderen. De tijdgeest keert. Het besef dringt door dat we niet kunnen doorgaan op de manier die we al decennialang gewend zijn.

Anders dan ‘Missie, Visie en Strategie’ vormt ‘De Bron, de Dragers en het Baken’ het fundament van Ubuntu, de wijdverspreide Afrikaanse filosofie die verbondenheid en humaniteit als grootste kracht en waarde ziet.

Deze eeuwenoude filosofie zit verankerd in de nationale culturen van Afrika en heeft zijn weg gevonden naar hedendaagse organisatieculturen en managementstijlen. Het is de ruggengraat geworden van een enorm sociaal-economisch ontwikkelingsmodel dat de Afrikaanse Renaissance heeft ingeluid en wereldwijd respect verdient en navolging krijgt. Dit universele model kan ook het Westen begeleiden in de zoektocht van Bruto Nationaal Product naar Bruto Mondiaal Geluk. Door gebruik te maken van deze eeuwenoude kennis en wijsheden krijg je een organisatie waarin business, bezieling en spiritualiteit met elkaar verbonden zijn. Zo word je duurzamer, innovatiever en vooral gelukkiger.

Graag kom ik uitleggen wat deze inspirerende visie voor uw organisatie kan betekenen. Voor meer informatie kunt u klikken op: Boek een lezing

Bestel mijn boek via deze link bij Managementboek.nl 
Of via Uitgeverij Thema.nl