Bio

Mijn route
Ruim 15 jaar geleden sloeg ik mijn vleugels uit. Ik koos met alle kennis die ik had opgedaan voor een vrij bestaan. Ik had met veel plezier diverse functies bekleed, in de welzijnssector, het onderwijs en binnen de re-integratie- en participatiesector. Maar nieuwsgierig als ik altijd ben geweest, besloot ik dat het tijd was om verder te gaan. Ik werd zelfstandig organisatieadviseur, gespecialiseerd in managing diversity & integrity en ondersteunde hiermee jarenlang met veel plezier de overheid en het bedrijfsleven. Ik kwam in veel organisaties en bedrijven waar ik constateerde dat er kansen en mensen onderbenut en onderbelicht werden, en probeerde daar meer inhoud aan te geven.

Ik werkte er als zelfstandig organisatieadviseur, interim-manager, managementcoach, trainer en (intercultureel) mediator. Toen ik 45 werd, vond ik het tijd om mijn kennis en ervaring met een universitaire graad te onderbouwen. Het werd een masterstudie Bestuur en Organisatieantropologie aan de Universiteit Utrecht.

De rijkdom van Afrika schuilt in de grote onderlinge verbondenheidOrganisatieantropologie en Afrika
Deze opleiding heeft mij nog meer diepgang gebracht over het functioneren van organisatieculturen. Met mijn passie voor en nieuwsgierigheid naar andere culturen kwam ik in Afrika terecht. Al heel snel merkte ik dat het beeld dat ik van Afrika had niet klopte. Ik werd er zelfs boos om. Waarom is de aandacht die het continent krijgt zo eenzijdig? Waarom wordt het Westen voor de gek gehouden? Zeker, er is armoede, maar er is ook iets anders: er is hoop, er is passie en ambitie, en er is een sterk gevoel van verbondenheid tussen de mensen. Een rijkdom die ik in veel Afrikaanse landen tegenkom.

De kracht en veerkracht van Afrika
Inmiddels heb ik de kracht en veerkracht van Afrika mogen ervaren in het internationaal zaken doen, maar ook in de gastvrijheid van inmiddels waardevolle vrienden. Zelfs in de gesprekken met de taxichauffeurs ontdekte ik een ander Afrika dan mij tot dan toe was voorgespiegeld. Ik heb mij vele vragen gesteld … Het heeft mijn werken, mijn privéleven en mens-zijn sterk beïnvloed. Maar meer dan dat: het heeft mij ook de werkelijke armoede van de westerse wereld laten zien. Om met mijn kennis en ervaring meer te kunnen betekenen voor het continent en mijzelf ben ik, samen met mijn partner, een bedrijf begonnen, GreenDreamCompany.

Het bedrijf focust zich op toeristische gebiedsontwikkelingen in opkomende Afrikaanse markten. Toerisme is verantwoordelijk voor het grootste bruto nationaal product van deze landen, genereert heel veel werkgelegenheid en versterkt een positief imago. Daarnaast staat de sector in de meeste Afrikaanse landen in de kinderschoenen; een logische stap dus. Mijn partner kon er zijn ambitie in kwijt om mooi en ecologisch te bouwen en ik mijn ambitie om organisaties en projecten te ontwikkelen met aandacht voor managing diversity, integrity en capacity building. Afrika wist daarnaast, als continent van verhalen, onze passie voor natuurlijk en cultureel erfgoed een extra dimensie te geven.

Award: Regionale Vrouw van het Jaar 2011

In 2011 heb ik een Award mogen ontvangen: Vrouw van Jaar 2011. Criteria die hieraan ten grondslag lagen waren: inspirerend en betrokken ondernemerschap.

Volop ontwikkeling in Afrika
Momenteel bindt het Westen de strijd aan met de crisis, terwijl Afrika juist nu enorm in opkomst is. Vele groei-economieën bevinden zich op het Afrikaanse continent. Hoe kan het dat zich dat proces juist nu voltrekt? Het is een tijd waarin de wereld op zijn kop staat.
Ik denk dat een deel van het antwoord op deze vraag gevonden kan worden in Ubuntu, de humanistische levensfilosofie die in de genen van de Afrikaan geworteld zit. In het Ubuntu, zoals ik het heb aangetroffen en ervaren vanuit mijn achtergrond als antropoloog en als ondernemer in deze opkomende landen.  Ubuntu laat zich het beste omschrijven als ‘I exist because of we’.

Desmond Tutu verwoordt het zo:
‘Africans have a thing called UBUNTU; it is about the essence of being human, it is part of the gift that Africa is going to give the world. It embraces hospitality, caring about others, being willing to go that extra mile for the sake of another. We believe that a person is a person through other persons; that my humanity is caught up and bound up in yours. When I dehumanize you, I inexorably dehumanize myself. The solitary human being is a contradiction in terms, and therefore you seek to work for the common good because your humanity comes into its own in community, in belonging’.

(The Right to Hope: Global Problems, Global Vision. (1995) Archbishop Desmond Tutu)

Tribale culturen
Op het Afrikaanse continent bevindt zich een veelvoud aan tribal cultures die voor hun welzijn en het voortbestaan van hun community sterk afhankelijk zijn van die verbondenheid. Zij passen de familiaire normen en waarden toe die voortkomen uit een diep gevoel van geborgenheid, respect en erkenning, in alle facetten van het leven. Gebruikmakend van dit sterk in de mensen zelf gewortelde gevoel van verbondenheid wist Nelson Mandela de grote diversiteit aan bewoners van zijn land van apartheid met elkaar te verbinden. Hij noemde zijn Zuid-Afrika de Regenboognatie.

Wat heeft Afrika ons te bieden?
Het behoeft geen twijfel dat Afrika kan profiteren van westerse kennis, technieken en vaardigheden. Maar ik ben ervan overtuigd dat Afrika de westerse wereld ook iets bijzonders te bieden heeft: een humanistische filosofie die de westerse wereld kan helpen passende antwoorden te formuleren bij de grote vraagstukken van deze tijd: Ubuntu.

In mijn boek, De kracht van Afrikaans denken, laat ik zien hoe Ubuntu westerse ondernemers, beleidsmakers en managers kan helpen. Juist vanuit mijn eigen ondernemerschap weet ik dat denken vanuit verbondenheid je veel verder brengt dan de focus op individueel belang en winstmaximalisatie.”