• There is only one ‘we’

    No other we, no other they. Thinking and acting from the new ´we´ means that ´I´can utilize my talents and ambitions for something that is much bigger than just myself. – Leontine van Hooft – 

  • De Ubuntu VergaderKring: Gedragen besluitvorming

    De UbuntuVergaderKring, van oorsprong afkomstig uit Botswana, is gebaseerd op de LekGotla principes.  Het is een uiterst democratische besluitvorming waarbij het iedereen vrijstaat eraan deel te nemen. Inmiddels wordt deze vorm van besluiten nemen toegepast op het gehele continent en ook binnen organisaties.

  • Sawubona!! Ik zie jou

    Het Zoeloe-woord Sawubona, betekent: ik zie jou.
    Het is een respectvolle begroeting tijdens een ontmoeting van mens tot mens. Het staat voor oprecht aandacht en interesse in de ander. Het is gebaseerd op het gegeven dat je geen op zichzelf staand wezen bent, maar deel uitmaakt van een levende gemeenschap. De ander beantwoordt de begroeting met ‘Yabo Sawubona’. Dat betekent: ik zie jou ook. Daarmee wordt de ontmoeting gezien vanuit iets gezamenlijks: verbondenheid. Wat betekent dit moment van ontmoeten voor ons? Het is een uitnodiging om elkaars leven te verrijken.

Gefeliciteerd aan alle geslaagden en afgestudeerden!

‘We do not always have to be the most clever or loudest or have the best singing voice in the room. And if by chance we are, it is advisable to invite smarter people or those with lovelier voices… or find a different room. In professional circles it is called …

Sawubona: ik zie jou

Het Zoeloe-woord ‘sawubona’ betekent: ik zie jou. Het is een respectvolle begroeting tijdens eens ontmoeting van mens tot mens. Het staat voor oprechte aandacht en interesse in de ander. Het is gebaseerd op het besef dat je geen op zich zelf staand wezen bent, maar deel uitmaakt van een levende …

Waarom de zon en de maan in de lucht leven

Lang geleden waren de zon en het water hele goede vrienden. Zij woonden allebei in elkaars buurt op de aarde. De zon ging heel vaak op visite bij het water, maar het water kwam, tot groot verdriet van de zon, nooit op bezoek bij de zon. Op een dag vroeg …

Let me tell you a story about the Griot and the Rapper

Everywhere in the world, you find oral culture, and specifically, oral storytelling getting lost. But with changing of times, shifting populations and the rise of digital entertainment: Who will continue to weave these stories around the fireside, and who will be there to listen? And if there are willing listeners, …

The Black Panther voor westerse ‘dummies’

Er wordt mij, als corporate antropologe en als ondernemer in opkomende markten,  op dit moment veel gevraagd om toelichting te geven op de culturele en historische uitingsvormen van de film The Black Panther. Ik kan dat goed begrijpen. Het is altijd fijn te weten wat je nu eigenlijk ziet. Dat …