De CSRD-wet: vloek of zegen?

In deze nieuwe CSRD-richtlijn staat dat vanaf 2024 organisaties met meer dan 250 personeelsleden zich actief moeten inzetten op het gebied van duurzaamheid, sociaal maatschappelijke impact en goed bestuur.

Het is een uitdaging die moedige en vooruitstrevende leiders en organisaties ertoe dwingt om hun manier van zakendoen te heroverwegen en meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun impact op mens en milieu.

Deze nieuwe wet wordt geleidelijk aan ingevoerd en gaat niet alleen voor grote organisaties gelden. Ook kleine organisaties gaan er al heel snel mee te maken krijgen. Al is het alleen al omdat ze toeleverancier of keten partner zijn van grote organisaties. Binnen een paar jaar geldt de wet voor alle organisaties. Uiteindelijk moeten alle bedrijven naast een financieel jaarverslag ook een duurzaam jaarverslag gaan maken. 

Het mag duidelijk zijn dat heel veel organisaties worstelen met de implementatie van deze nieuwe wet en de daarbij horende thema’s: duurzaamheid, sociale impact en goed bestuur. Het concept van Ubuntu, met eeuwenlang ervaring rondom de toepasbaarheid van deze 3 grote thema’s, kan daarbij helpen.

Ik neem je graag mee naar de Ubuntu masterclass die ik vorige week heb verzorgd. Het hoogtepunt van deze dag was de intensieve LeKgotla-sessie, een Ubuntu dialoogmethode om te discussiëren en collectieve besluiten te nemen. Hierin stond de nieuwe CSRD-wet centraal.

De LeKgotla case: De CSRD-wet
Hoe komen we van vloek naar zegen?

We zijn de leKgotla sessie begonnen met een verdeling van de thema’s duurzaamheid, sociale impact en goed bestuur over alle deelnemers, rekening houdend met wie ze zijn en waar ze voor staan. Deze verdeling was een bewuste keuze. We zijn tenslotte allemaal verantwoordelijkheid in het creëren van een duurzame toekomst. Bij het verdelen van de thema’s worden we uitgedaagd om dieper na te denken over ons eigen leiderschap en hoe we verandering kunnen brengen. Vanuit het concept van Ubuntu denkend: alles hangt met alles samen.

De resultaten van deze LeKgotla waren inspirerend en richtten zich op de dialoog rond de nieuwe CSRD-wet, die organisaties verplicht om zich actief in te zetten op het gebied van duurzaamheid, sociale maatschappelijke impact en goed bestuur. De LeKgotla bood deelnemers de mogelijkheid om te bedenken hoe ze hun leiderschap en organisatie konden veranderen om aan deze verplichtingen te voldoen.

De verdeling van duurzaamheid, sociale impact en goed bestuur over de deelnemers zorgde voor een bewuste verantwoordelijkheid van elk individu als onderdeel van de noodzakelijke verandering. Het 7-generatiemodel-denken – rekening houden met de impact op de zeven volgende generaties – bleek van grote toegevoegde waarde bij de LeKgotla dialoog. Deelnemers werden gestimuleerd om duurzaamheid op lange termijn te omarmen en bewuste keuzes te maken om de positieve impact op de wereld te vergroten. De LeKgotla bood waardevolle inzichten en mogelijkheden om organisaties te helpen de uitdagingen van de CSRD-wet aan te kunnen als een kans om een betere toekomst te creëren.

Waar begin je?

Wil je de eerste stap zetten naar een duurzamere en meer impactvolle organisatie? Ben jij als leider of als organisatie klaar om deze CSRD-wet te implementeren? Als dat nog niet het geval is, sta ik klaar om je te helpen met een Ubuntu mastertraining inclusief een LeKgotla-sessie. In deze interactieve en inspirerende bijeenkomst begeleid ik jou, je team of je gehele organisatie, 250+, bij het verkennen van de mogelijkheden, uitdagingen en kansen die de CSRD-wet met zich meebrengt. In deze 1-daagse training zullen we niet alleen bespreken maar ga je ook beleven hoe je organisatie stappen kan zetten naar duurzaamheid, sociale impact en goed bestuur, en hoe je deze veranderingen kunt integreren in de kern van je bedrijfsvoering.

Begin met contact met mij op te nemen. Samen kunnen we een verschil maken. Laten we samen de uitdagingen van de CSRD-wet omarmen als een kans om het verschil te maken en bij te dragen aan een betere toekomst.