Unite. Act. Deliver: De Majlis klimaattop dialoog in Dubai

Het Klimaat akkoord van Dubai ligt er eindelijk. Het had veel voeten in de aarde. Een moeilijk proces vanwege allerlei tegengestelde belangen tussen de bijna 200 deelnemende landen.
Om weer ‘beweging en dynamiek’ in een dreigend vast te lopen besluitvormingsproces te krijgen organiseerde de Arabische COP-voorzitter sultan Al-Jaber uit de Verenigde Arabische Emiraten, een Majlis. Hiervoor werden de ministers en delegatiehoofden uitgenodigd.

Wat is een Majlis?

Bij een Majlis gaan mensen volgens een Arabische traditie in een grote kring zitten waarbij iedereen om de beurt mag spreken. Het zijn open gesprekken in een comfortabele vergaderruimte die traditioneel gezien werd gebruikt om gasten te ontvangen en bij te praten met vrienden. Want onder vrienden zijn open gesprekken mogelijk. Gesprekken van hart tot hart die twistpunten weten te beslechten en compromissen maken waar iedereen zich in kan vinden.

Maar het kan ook groter. Het kan een raadgevende bijeenkomst zijn die een gehele community samenbrengt. Het gaat dan over thema’s die alle community-leden raken. Zoals bij de Klimaattop.
Het hoogste goed is dat bereikt kan worden is een gedragen besluit. En dat lukt alleen als het resultaat het welzijn van de gehele community dient. Ook dan gaat het om een open dialoog, een gesprek van hart tot hart.
En dat is geen gemakkelijke opgave met 200 vreemde kikkers in de emmer.

Waarom getuigde de door de Arabische COP-voorzitter georganiseerde Majlis van moed en lef?

Gastvrijheid staat centraal in de dagelijkse cultuur van de Emiraten. Vanuit een warm welkom genodigd worden deel te nemen aan een Majlis betekent de tijd nemen om vanuit rust, ruimte en respect onder genot van een klein kopje Arabische koffie met dadels een thema helemaal door te bespreken, net zolang totdat er een resultaat ligt waar iedereen zich in kan vinden.

En dat is niet gemakkelijk te bereiken als je leiderschap, om wat voor reden dan ook, niet door iedereen geaccepteerd word. Als je positie met argusogen bekeken wordt, gewikt en gewogen, gevoed door wantrouwen. Het werkt alleen als leiderschap je gegund wordt. En leiderschap wordt je alleen gegund als je het vertrouwen hebt van de community.

Wat de boer niet meer kent…

Heel even zag het er naar uit dat er beweging kwam in de posities die landen innamen.
Maar het delen van de waarheid, openheid en transparantie, een buitenwereld die gewoon mee mag kijken, heel veel westerse culturen zijn dat niet (meer) gewend. Wat voor ons vertrouwd voelt zijn onderhandelingen, ook die op Klimaattoppen die plaatsvinden in beslotenheid, achter dichte deuren. Deals die tussen partijen onderling in onderonsjes beslecht worden. En daarbij gaat het om het winnen, niet om bij te dragen.

Westerse bescheidenheid en respect, zou ons sieren

Een Majlis houden, het was een voordehand liggende keuze van de Arabische voorzitter gezien het feit dat zijn DNA nauw verwant is aan de nomadische bedoeïenencultuur van een woestijnvolk. Een volk dat dicht bij de natuur staat. Het is immers nog pas vijftig jaar geleden dat Dubai een vergeten plek in de woestijn was.
Het vermogen om te denken is bij deze culturen een collectief gebeuren. Denken is een interactie tussen alles wat er is, zichtbaar en onzichtbaar. Het verenigt de belangen van mensen, dieren, natuur en kosmos. Kortom, de belanghebbende stakeholders van de aarde.

Ging de Klimaattop daar niet over?

Leontine van Hooft is spreker, corporate antropoloog, inclusief onderneemster en prijswinnende auteur van inspirerende managementboeken met de Ubuntu-filosofie in de hoofdrol.

Foto: COP28 / Christopher Pike