Masterclass vergaderkring

De tijden zijn op dit moment dankzij de pandemie sterk aan het veranderen. De organisatie waaraan u leiding geeft of werkt is volop in transitie. Er komt heel wat bij kijken en dat is best spannend. Het post-corona tijdperk biedt mooie kansen om anders te gaan werken.

Lekgotla vergaderkring

Wist je dat op het Afrikaanse continent al eeuwenlang strategiebepaling en besluitvorming plaats vindt in een dialoog met de gehele community of tribe?

Leontine neemt je ter introductie mee naar het continent Afrika en haar eigen organisatie waar de Lekgotla methodiek, besluitvorming vanuit draagvlak, een van de belangrijkste pijlers vormt van Ubuntu Management. Leontine heeft deze techniek vertaald naar een model dat westerse organisaties kan begeleiden bij het nemen van belangrijke besluiten of casuïstiek.

Iedereen, ongeacht welke professie of achtergrond is relevant voor vernieuwende inzichten. De kracht ervan ligt in het zoeken van verbinding, co-creatie, duurzaamheid en respect voor elkaar. De resultaten van een vergaderkring bieden koers, strategie en daadkracht. Kortom, met de resultaten kun je morgen verder.

In deze masterclass stap je als team of organisatie in het hart van jouw Lekgotla. Je eigen case en vraagstuk staat daarbij centraal.

Voorbeeld case: Wij hebben een case waar we niet goed uitkomen, hoe werken we volgens Ubuntu Management constructief en productief samen tot een goed besluit?

Duur: Een masterclass duurt ongeveer 3 uur. Desgewenst is de masterclass uit te breiden met een lezing van 15 – 90 min. In dat geval heeft u een dag vullend thema programma voor uw organisatie.