Masterclass LeKgotla – Het hart van Ubuntu leiderschap

Wat is een LeKgotla? Hoe werkt een LeKgotla? En wat kan een LeKgotla voor mij en mijn organisatie betekenen?

De LeKgotla 

Een LeKgotla is een traditionele Afrikaanse besluitvormingsmethode die wordt gebruikt in gemeenschappen die de Ubuntu filosofie omarmen. Het woord “LeKgotla” komt uit het Setswana en betekent “bijeenkomst” of “vergadering”.

In de LeKgotla besluitvormingsmethode komen deelnemers bijeen op basis van maximale diversiteit. Tijdens deze open en respectvolle discussie wordt er gestreefd naar consensus en het streven naar harmonie en gemeenschappelijk welzijn.

Leontine heeft deze LeKgotla methodiek vertaald naar een model dat Westerse organisaties kan begeleiden bij het nemen van belangrijke besluiten, zonder eindeloze discussies en met respect voor ieders bijdrage.

Je zult er achter komen dat de wijsheid al in je organisatie aanwezig is en deze alleen maar hoeft te faciliteren en uit te dagen.

De LeKgotla Masterclass

Leontine start de Masterclass met een korte introducerende lezing over het concept van Ubuntu. Vervolgens neemt ze je denkbeeldig mee naar het continent Afrika waar de LeKgotla de ruggengraat vormt van Ubuntu leiderschap. 

Begeleidt door Leontine ga je ervaren hoe de LeKgotla methode leidt naar maximaal draagvlak. Je zal zien dat daarbij iedereen zich gehoord en gewaardeerd voelt. En dat een antwoord gevonden wordt op de vraag van de case-owner.

Maatwerk en uitgevoerde LeKgotla’s

De LeKgotla masterclass van Leontine is niet alleen effectief binnen ketennetwerken, programmatisch werken, strategieverkenning en organisatieverandering. Maar ook om maatschappelijke problemen uit te diepen.
De masterclass betreft maatwerk en kan worden afgestemd op de behoefte van de case-owner of de organisatie.

Hieronder vind je een lijst van eerdere onderwerpen die als inspiratie kunnen dienen voor jouw masterclass.

  • De zorg loopt vast. Hoe komen we uit de spagaat van humane en verantwoordelijke ouderenzorg en hoog oplopende kosten?
  • De traditionele manier van lesgeven bereikt de student niet meer. Hoe moet ‘de school van morgen’ eruit zien?
  • Het migratieprobleem loopt op. Is de dialoog rondom het migratie dossier te voeren zonder dat het verliezers oplevert?
  • Hoe zou de aanpak van pandemieën kunnen zijn met respect voor alle belanghebbenden?
  • Er is sprake van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer? Hoe pakken we dit aan?
  • Wat is het geheim van betekenisvol ondernemen? Kortom, hoe komen we weg van het zoeken naar het gat in de markt naar het dichten van het gat in de samenleving?
  • Mijn organisatie heeft last van hoog ziekteverzuim en/of een hoog verloop. Hoe voorkom ik dit?

Duur

De duur van de interactieve LeKgotla masterclass inclusief introducerende lezing is ongeveer 3 uur.

Prijsindicatie

De indicatieve prijs van de masterclass en een telefonisch voorgesprek over jouw case is 4500,- euro exclusief BTW en reiskosten, afhankelijk van de groepsgrootte. Voor Engelstalige en/of internationale services wordt een ander tarief gehanteerd in verband met extra voorbereidings- en reistijd.