Masterclass: Gedragen Besluitvorming: Use the wisdom of YOUR Tribe! (voor teams, managers en leiders)

Voor wie?

Voor managers, leiders die samen met hun organisatie in dialoog willen over besluitvorming, visie & strategieontwikkeling. Van 8 tot 2000 personen. Een snelle kennismaking? Kom dan naar één van mijn (gratis) clinics voor leiders en managers van organisaties.

Herken je dit?

Een groot deel van het ontwikkelen van organisaties, diensten en service gaat gepaard met het nemen van besluiten. Een zeer verantwoordelijke taak, zwaar en soms ook zeer vermoeiend. Voor managers en leiders is dat vaak een heel eenzaam proces. De eigen organisatie omgeving, daarentegen, moet maar afwachten en voor lief nemen wat er op hogerhand beslist wordt. Het commentaar in de wandelgangen is niet van de lucht, en iedereen weet het altijd anders, niet per definitie beter… Niet gek natuurlijk, zij mogen het besluit immers gaan uitvoeren. Of dat daadwerkelijk gebeurt is afwachten. Deze zeer interactieve masterclass richt zich op organisaties, teams, managers en leiders die op dynamische wijze kennis willen maken met een andere manier van het nemen van besluiten, gebaseerd op draagvlak, cocreatie en betrokkenheid. Die willen leren om besluiten te nemen die gedragen worden door het collectief. Maak kennis met de UbuntuVergaderKring:

De UbuntuVergaderKring

In deze interactieve masterclass neem ik je, na een introducerende lezing over Ubuntu, mee naar het rurale Afrika waar al sinds mensenheugenis besluitvorming en community development plaatsvindt vanuit draagvlak. Leiders consulteren daarbij voor grote besluiten hun community leden op basis van diversiteit. De meeste stemmen gelden, polderen, de hardste roeper heeft gelijk gaan hierbij niet op.

Op het Afrikaanse continent vindt al eeuwenlang strategiebepaling en besluitvorming plaats in een dialoog met de gehele community, door middel van de Kgotla techniek. Hoe gaat dit in zijn werk? Een tribe of community komt daarvoor bijeen in soms grote of kleine kringen. Kringen van duizenden mensen zijn daarbij heel gewoon. Zij vormen het kloppende hart van de community. Iedereen is vrij om deel te nemen. Er wordt bij de samenstelling van deze kringen bewust gestreefd naar zoveel mogelijk diversiteit, afwijkende inzichten en ervaringen. Altijd is het doel om het beste scenario te vinden, dat nodig is om de tribe zichzelf te laten ontwikkelen of overleven.

In deze kringdialogen speelt duurzaamheid een grote en bijzondere rol. Het gaat immers om casus van belang. Een besluit wordt dan ook niet voor een dag genomen. Er is altijd sprake van een lange termijnvisie. Ervaringen en wijsheid van voorouders worden er via verhalen gedeeld. Zij zijn de ‘spirits’ van de tribe. De belangen van toekomstige (ongeboren) tribe- worden eveneens behartigd. Dit valt regelrecht te vertalen naar de positionering, strategie en toekomstvisie van organisaties.

Vandaag wordt Botswana nog steeds, met succes, aangestuurd en geregeerd door een circulair systeem van volksraadplegingen door het hele land heen. Mede daardoor mag Botswana gerekend worden tot het meest succesvolle en stabiele land van Afrika. Met de Renaissance van Afrika heeft deze belangrijke uiting van cultuur erfgoed alle moderne sectoren van de samenlevingen bereikt en daarmee vanzelfsprekend ook organisaties. Inmiddels heeft deze bijzondere vorm van gedragen besluitvorming zijn weg gevonden in alle facetten van de hedendaagse Afrikaanse samenleving: van gezondheidszorg tot het snel opkomende MKB, van onderwijs tot de overheid en justitie.

Ook in de Westers cultuur en in organisaties is behoefte aan goede strategie en besluitvormingsprocessen, die kan leiden tot maximale besluiten gebaseerd op draagvlak. Het leven, ook dat van organisaties, is hectisch en vluchtig geworden. Des te belangrijker om goede gesprekken en strategiesessies te voeren. Een goed functionerende organisatie is immers ook een tribe of community, heeft eveneens ontwikkeling en overleving tot doel en maakt gebruik van dezelfde mechanismen. Strategiesessies, besluitvorming? Het principe functioneert niet anders.

Uw eigen UbuntuVergaderKring

Je bent geïnteresseerd geraakt om samen met de mensen uit je organisatie deze geleide dialoog te gaan voeren? Je hebt een case waar je als leider mee worstelt en die je in dialoog wilt brengen? En waar je morgen mee verder wilt kunnen? Dat kan ik je bieden.

We gaan aan de gang met een real case. Deze case wordt van te voren met jou, als manager of leider, vastgesteld en doorgesproken. Ook jouw rol wordt voorbereid. Jij bent namelijk de chief, die de eigen (organisatie) community gaat raadplegen. Wees gerust, de rol van de leider is er één van inzicht, rust, luisteren en reflectie. Zo groei je zelf ook mee in het besluitvormingsproces.

In overleg wordt bepaald wie en hoeveel mensen er deelnemen. In principe staat het aantal vrij. Het mag duidelijk zijn dat er gestreefd wordt naar een zo groot mogelijke diversiteit onder de deelnemers. Ook relaties, stakeholders die rondom de case een rol spelen kunnen genodigd worden. Een case kan, afhankelijk van het aantal deelnemers diverse raadplegende sub kringen hebben, daarom zal ik soms voorstellen om één of meerdere ervaren collega’s uit mijn Ubuntu-netwerk mee te brengen om sub-kringen te begeleiden.

There is only one we. No other we, no other they. Thinking and acting from the new ´WE´ means that ´I´ can utilize my talents and ambitions for something that is much bigger than just myself

De keynote speech vooraf

Deze begeleidde dialoog zal voorafgegaan worden door een keynote speech over Ubuntu en Ubuntu management. (60-90 min) Dit is een speech waarin ik de toehoorders meeneem naar Afrika waar gedragen besluitvorming het hart van de community vormt en ze zo laat kennismaken met een ander wereld- en organisatiebeeld. Een speech waar ik ook op boeiende wijze en met humor zal verhalen over mijn ervaringen hiermee binnen mijn eigen organisatie en in mijn werk op het Afrikaanse continent. Verhalen, rituelen en muziek maken daar deel vanuit. Deze keynote speech wordt afgerond met een interactieve kennismaking met de UbuntuVergaderKring. Een oefening ter voorbereiding op het echte werk.

Na deze keynote speech zal duidelijk zijn dat diversiteit het goud is van een organisatie. Ook zullen de eerste ideeën gaan opborrelen hoe dit in de eigen praktijk te optimaliseren valt. Daarnaast krijgen de deelnemers gevoel bij wat er van hen verwacht wordt in de real case UbuntuVergaderKring van de eigen organisatie. Deze voorbereiding is nodig om de deelnemers inzicht te geven en vertrouwd en enthousiast te maken om te gaan participeren in de UbuntuVergaderKring.

Deze masterclass van een dag verzorgen?

Het is natuurlijk mogelijk om hier een dagvullend programma van te maken voor je organisatie. Maar het programma kan ook ingepast worden in een thema event, leergang e.d. Neem gerust contact met mij op met je ideeën, dan gaan we in gesprek.

Locatie: Door u te verzorgen.
Aantal deelnemers: In-company minimaal 8. Maximaal 2000*
Data: Op aanvraag.
Prijs: Op aanvraag.
Booking: leontinevanhooft@gmail.com

Twijfel? Kom dan eerst naar één van mijn (gratis) clinics voor leiders en managers van organisaties.