Referenties

Leontine heeft ons geïnspireerd door haar ervaringen op het Afrikaanse continent met ons te delen. Daardoor proberen wij begrippen als besluitvormingskringen, de waarde van het collectief, inspirerend/bevlogen/dienend leiderschap, vertrouwen (Ubuntu) terug te laten komen binnen onze (onderwijs) organisatie.
Titus Hoedemaker
Bestuur ATO Scholenkring
Wat een belevenis. Rond de talkingstick aan het ven met kampvuur en onder een warm dekentje. Met haar vergaderkring weet Leontine de power van de groep tot een climax te brengen. Samen met de mensen op deze magische plek op de natuurbegraafplaats kwamen we tot verrassende inzichten. En wat een weldaad om de kracht van de groep te ervaren. Dat smaakt naar meer!
Joyce Sengers
Directeur Natuurbegraafplaats - De Utrecht
Leontine heeft ons tijdens een lezing over Ubuntu meegenomen in de denkkracht van Afrika: benut de energie en ideeën van de mensen voor wie je werkt, je medewerkers en collega’s. Geef als leidinggevende initiatieven van je medewerkers de ruimte, ga uit van de mogelijkheden die er zijn en blijf niet stilstaan bij de problemen. Haar inspirerende lezing en daaropvolgende discussie over de manier waarop je kunt leidinggeven, heeft ons tot nadenken aangezet over onze organisatie. We gaan voortaan ruimte geven.
Leida Rasing
Directeur Arbeidsmarkt en Sociale Zaken -Gemeente ’s-Hertogenbosch