Referenties

Dit zeggen opdrachtgevers over Leontine van Hooft. Zij vertellen over de opdrachten die Leontine verzorgd heeft en hoe zij de samenwerking hebben ervaren.
Met veel plezier en een warm gevoel denk ik terug aan de LeKgotla van vorige week. Het was fijn om zoveel verbinding te ervaren in een groep die ik niet kende over een case die ons allemaal raakte. Fijn om via deze kennismaking de methodiek van de LeKgotla te leren kennen. Het houdt me allemaal bijzonder bezig. Zou er graag zelf ook wat meer bedreven in willen worden. Ik zie in deze methodiek kansen om moeilijke/taaie onderwerpen waarbij bijvoorbeeld ook veel emotie komt kijken op een goede manier te kunnen bespreken. Dat vraagt ook om goed leiderschap.
Ina Vijzelman
Beleidsmedewerker Ieder(in)
Je gaat met vooringenomen verwachtingen de LeKgotla in, maar de resultaten van vanavond zijn zondermeer verrassend, onverwachts en constructief.
Deelnemer LeKgotla Masterclass
Op 18 november jl. organiseerde ArtEZ haar halfjaarlijkse heidag met directeuren, hoofden (van opleiding), lectoren, programma-managers, de medezeggenschapsraad (incl. studenten) en andere stakeholders. Belangrijk onderdeel van de dag waren verschillende workshops in gespreks- en besluitvormingstechnieken, waaronder de Ubuntu workshop van Leontine. Ik mocht aan die workshop deelnemen en heb gemerkt hoe het deze andere manier van in gesprek gaan met elkaar leidt tot andere inzichten en besluiten. Persoonlijk verbinden, spreken vanuit rollen of posities, het werken met een talking stick: het draagt allemaal bij tot een rond proces. Van harte aanbevolen.
Maarten Bremer
Lid College van Bestuur - Onderwijs ArtEZ University of the Arts
Leontine heeft ons geïnspireerd door haar ervaringen op het Afrikaanse continent met ons te delen. Daardoor proberen wij begrippen als besluitvormingskringen, de waarde van het collectief, inspirerend/bevlogen/dienend leiderschap, vertrouwen (Ubuntu) terug te laten komen binnen onze (onderwijs) organisatie.
Titus Hoedemaker
Bestuur ATO Scholenkring
Wat een belevenis. Rond de talkingstick aan het ven met kampvuur en onder een warm dekentje. Met haar vergaderkring weet Leontine de power van de groep tot een climax te brengen. Samen met de mensen op deze magische plek op de natuurbegraafplaats kwamen we tot verrassende inzichten. En wat een weldaad om de kracht van de groep te ervaren. Dat smaakt naar meer!
Joyce Sengers
Directeur Natuurbegraafplaats - De Utrecht
Leontine heeft ons tijdens een lezing over Ubuntu meegenomen in de denkkracht van Afrika: benut de energie en ideeën van de mensen voor wie je werkt, je medewerkers en collega’s. Geef als leidinggevende initiatieven van je medewerkers de ruimte, ga uit van de mogelijkheden die er zijn en blijf niet stilstaan bij de problemen. Haar inspirerende lezing en daaropvolgende discussie over de manier waarop je kunt leidinggeven, heeft ons tot nadenken aangezet over onze organisatie. We gaan voortaan ruimte geven.
Leida Rasing
Directeur Arbeidsmarkt en Sociale Zaken -Gemeente ’s-Hertogenbosch