Referenties

Dit zeggen opdrachtgevers over Leontine van Hooft. Zij vertellen over de opdrachten die Leontine verzorgd heeft en hoe zij de samenwerking hebben ervaren.
Op 24 april het dagprogramma Word een Ubuntu Mater een 1 dag gevolgd. De ochtend bekent gemaakt met de Ubuntu principes en in de middag geoefend met LekGotla methode. Een verbindende manier van uitwisselen van inzichten alvorens tot besluitvorming wordt overgegaan. Een mooie leerzame dag. Voor iedereen een aanrader die met name in besluitvormingsprocessen zitten. 95% uitwisselen, 5% het voor de hand liggende besluit bekrachtigen. Leren luisteren is key. Luister vooral ook naar de podcast van Leontien over de 10 lessen.
Marianne Smits
De filosofie van Ubuntu heeft mij gesterkt in het inzicht dat het aanpakken van een gedeelde uitdaging van waar we voor staan het beste verder geholpen kan worden indien we alle betrokkenen bij het bespreken en oplossen hiervan betrekken. Iedereen waardering geven vanuit de rol waarin hij of zij inbreng geeft en samen het onderwerp beter toegelicht op tafel krijgen. De uiteindelijke oplossing zal dan beter gedragen en doordacht zijn. Samen komen we verder. Ik vond het erg waardevol en leuk om op de Nationale Coöperatiedag de rol van Chief van onze Tribe te spelen. Heel mooi hoe je alle aanwezigen mee kreeg in dit collectief streven naar het oplossen van onze uitdaging!
André van Kruijssen
Algemeen Directeur Plantion
Op donderdag 26 oktober hadden wij als NPB onze algemene ledenvergadering waar Leontine van Hooft ons heeft meegenomen in de Ubuntu filosofie. Leontine heeft ons meer verteld over wat de Ubuntu filosofie inhoudt en hoe de Afrikaanse besluitvormingsmethode kan leiden tot een groter draagvlak. Het was een hele heldere lezing die ons goede tips heeft opgeleverd hoe om te gaan met grote transitieprocessen.
Patty Boermeester
Strategisch Adviseur NPB
De kennis en persoonlijke ervaringen van Leontine hebben ervoor gezorgd dat we de LeKgotla dialoog vorm echt met ons team hebben kunnen oefenen. Intensief maar mooi en enorm bruikbaar voor ons werk op het terrein van burgerparticipatie. De focus op kennis, vaardigheden en inzichten die je graag aan tafel zou willen, geeft een heel ander gesprek tussen mensen.
Karin Sok
Movisie
Met veel plezier en een warm gevoel denk ik terug aan de LeKgotla van vorige week. Het was fijn om zoveel verbinding te ervaren in een groep die ik niet kende over een case die ons allemaal raakte. Fijn om via deze kennismaking de methodiek van de LeKgotla te leren kennen. Het houdt me allemaal bijzonder bezig. Zou er graag zelf ook wat meer bedreven in willen worden. Ik zie in deze methodiek kansen om moeilijke/taaie onderwerpen waarbij bijvoorbeeld ook veel emotie komt kijken op een goede manier te kunnen bespreken. Dat vraagt ook om goed leiderschap.
Ina Vijzelman
Beleidsmedewerker Ieder(in)
Je gaat met vooringenomen verwachtingen de LeKgotla in, maar de resultaten van vanavond zijn zondermeer verrassend, onverwachts en constructief.
Deelnemer LeKgotla Masterclass
Op 18 november jl. organiseerde ArtEZ haar halfjaarlijkse heidag met directeuren, hoofden (van opleiding), lectoren, programma-managers, de medezeggenschapsraad (incl. studenten) en andere stakeholders. Belangrijk onderdeel van de dag waren verschillende workshops in gespreks- en besluitvormingstechnieken, waaronder de Ubuntu workshop van Leontine. Ik mocht aan die workshop deelnemen en heb gemerkt hoe het deze andere manier van in gesprek gaan met elkaar leidt tot andere inzichten en besluiten. Persoonlijk verbinden, spreken vanuit rollen of posities, het werken met een talking stick: het draagt allemaal bij tot een rond proces. Van harte aanbevolen.
Maarten Bremer
Lid College van Bestuur - Onderwijs ArtEZ University of the Arts
Leontine heeft ons geïnspireerd door haar ervaringen op het Afrikaanse continent met ons te delen. Daardoor proberen wij begrippen als besluitvormingskringen, de waarde van het collectief, inspirerend/bevlogen/dienend leiderschap, vertrouwen (Ubuntu) terug te laten komen binnen onze (onderwijs) organisatie.
Titus Hoedemaker
Bestuur ATO Scholenkring
Wat een belevenis. Rond de talkingstick aan het ven met kampvuur en onder een warm dekentje. Met haar vergaderkring weet Leontine de power van de groep tot een climax te brengen. Samen met de mensen op deze magische plek op de natuurbegraafplaats kwamen we tot verrassende inzichten. En wat een weldaad om de kracht van de groep te ervaren. Dat smaakt naar meer!
Joyce Sengers
Directeur Natuurbegraafplaats - De Utrecht
Leontine heeft ons tijdens een lezing over Ubuntu meegenomen in de denkkracht van Afrika: benut de energie en ideeën van de mensen voor wie je werkt, je medewerkers en collega’s. Geef als leidinggevende initiatieven van je medewerkers de ruimte, ga uit van de mogelijkheden die er zijn en blijf niet stilstaan bij de problemen. Haar inspirerende lezing en daaropvolgende discussie over de manier waarop je kunt leidinggeven, heeft ons tot nadenken aangezet over onze organisatie. We gaan voortaan ruimte geven.
Leida Rasing
Directeur Arbeidsmarkt en Sociale Zaken -Gemeente ’s-Hertogenbosch