“Ubuntu, Africa’s gift to the World.”

Desmond Tutu,
Zuid-Afrikaans geestelijke, mensenrechtenactivist en Nobelprijswinnaar voor de Vrede

In een wereld die steeds meer individualistisch wordt, biedt de Ubuntu-filosofie een verfrissend perspectief op ons bestaan. Ubuntu, afkomstig uit Zuid-Afrika, betekent “Ik ben omdat wij zijn en de planeet is”. Het benadrukt de wederzijdse afhankelijkheid en de verbondenheid tussen mensen.

Wat betekent Ubuntu in de praktijk?

  • Gemeenschapszin: Ubuntu gaat over het erkennen dat we allemaal deel uitmaken van een groter geheel. Onze daden hebben niet alleen invloed op onszelf, maar ook op anderen om ons heen.
  • Medemenselijkheid: Het draait om het tonen van empathie, respect en compassie. In de Ubuntu-gedachte help je anderen niet alleen omdat het goed is voor hen, maar omdat hun welzijn ook jouw welzijn bevordert.
  • Verbondenheid: Ubuntu moedigt aan om relaties te koesteren en samen te werken. Het gaat over het bouwen van bruggen en het overwinnen van verschillen door samenwerking en wederzijds begrip.

Ubuntu: eeuwenoud maar eigentijds en innovatiever dan ooit

Ubuntu is ‘on the move’, tot ver buiten de Afrikaanse grenzen. Wereldwijd staan steeds meer mensen open voor de Ubuntu-filosofie. Bekende iconen zoals Nelson Mandela, Desmond Tutu, Barack Obama en Oprah Winfrey hebben Ubuntu naar buiten gebracht en hebben het gebruikt als basis voor hun leiderschap. 

Het biedt waardevolle inzichten voor het creëren van een betere wereld en een beter leven voor iedereen. Het is een blauwdruk voor een nieuwe humane samenleving.

Ubuntu leiderschap is niet alleen toepasbaar op management van organisaties, maar ook op het aanpakken van sociale en ecologische uitdagingen in de bredere samenleving. Als samenleving hebben we, wat mij betreft, dit paradigma dringend nodig.

Ubuntu dagprogramma

Op vrijdag 5 juli organiseer ik het dagprogramma: ‘Word een Ubuntu Master in slechts 1 dag’. Ik leer je 10 lessen over Ubuntu leiderschap. En ’s middags gaan we dit in de praktijk brengen door middel van een LeKgotla, een Ubuntu methode voor gedragen besluitvorming. Hierin komen alle lessen die je ‘s ochtends geleerd hebt samen. 

Ben je er klaar voor om Ubuntu (beter) te leren kennen?