Ubuntu Executive Coaching

Executive coaching

Voor top management en leiders die de geëngageerdheid met hun organisatie willen vergroten of bewust willen onderhouden.

If you wish to move mountains tomorrow, you must start by lifting stones today

Een wake up call

De 21ste eeuw is een interessant, maar zeer complex tijdperk. Ondanks alle crisissen die het Westen kent, de milieuproblemen, het oprukkend terrorisme, de groeiende kloof tussen rijk en arm, het gebrek aan vertrouwen van burger en consumenten, wint het besef dat het anders moet, steeds meer aan terrein. En daarmee zijn we in een transitieperiode beland.

De voorboden hiervan kon je zien aankomen, halverwege de vorige eeuw, in de westerse wereld ingeluid door de hippies van de Flowerpowerbeweging. Wie herinnert zich niet de ‘I have a dream’ speech van King, of de impact van de song ‘Imagine’ van John Lennon. En later, Mandela met zijn ‘Walk to freedom’ en zijn Regenboognatie, Gandhi met zijn ‘Be the change you want to see’, of recenter Sirleaf met haar ’If your dreams scare you, the simply aren’t big enough’.  Wat hebben deze leiders met elkaar gemeen?

Zij hebben zich allemaal verbonden aan een doel en ambitie die ver boven henzelf uitstijgt. En daar zetten zij alles wat zij tot hun beschikking hadden aan kennis en mogelijkheden voor in. Zij wilden, soms tegen de verdrukking in, zich inspannen voor een betere wereld.

De nieuwe leider

Dat de burger vindt dat het anders moet zie je ook aan de toenemende belangstelling voor de groene economie, de nieuwe businessmodellen rondom inclusief ondernemen. Dat betekent dat er steeds meer businessmodellen komen streven naar optimalisatie voor mens, natuur en milieu. Die naast economische waarde ook, ecologische waarde, sociale waarde en inspiratie als waarde willen toevoegen aan hun organisatie en hun producten en service.

Hoe is het om leiding te geven aan zo een organisatie? Mee te willen in die transitie? Zelf ook als leider van betekenis hierin willen zijn? Een hele opgave.

Dit tijdperk vraagt om leiders met visie, lef, passie en compassie. Het type leiders dat beschikt over een sterke en doorleefde persoonlijkheid, gedreven door een missie groter dan zijzelf, over innerlijke krachtbronnen beschikt, grote dromen najaagt. Het type leider dat niet boven, maar naast en achter de community staat. In staat is tot delen en verbinden, en een groot rechtvaardigheidsgevoel heeft. Het type leider dat in de eerste plaats mens is.

Welkom in de wereld van Ubuntu leiderschap.

Wil je leren leven wat je leert?

Wil jij leren je fysieke, verbale, mentale en spirituele kant te verenigen als leider? Wil jij je talent als leider ontdekken en leren hoe je je eigen organisatie community in beweging krijgt, uitdaagt, ondersteunt en draagt? Een transformatie goed vormgeeft? Wil je je door mij laten begeleiden in deze zoektocht?

Ik heb ieder jaar ruimte om een paar leiders individueel te coachen in Ubuntu leiderschap. Ben je daarin geïnteresseerd, neem dan contact op met mij voor de mogelijkheden.