Boeken

Wil je meer lezen over Ubuntu en Ubuntu Management? Geinspireerd raken? Voorbeelden bekijken en ideeën opdoen hoe je ermee aan de gang kunt in je eigen omgeving?

Deze boeken heeft Leontine van Hooft er over uitgebracht.

Kronieken van UbuntopiaUbuntu kinderboek

Na twee succesvolle managementboeken is de tijd nu rijp voor een kinderboek.
Zij zijn immers de leiders van de toekomst.
Dit rijk geïllustreerde kinderboek gaat over mythische legendes en menselijke waarden die openheid en zelfacceptatie inspireren. Het kinderboek is een eigentijdse ontmoeting tussen culturen en (oude) wijsheden.

Buy one – We share one
Voor elk boek dat wordt verspreid in de Benelux, wordt een Engels exemplaar gedeeld in Afrika.

Comming soon
Wij verwachten dit boek in maart uit te geven.

voorkant-op-weg-naar

De weg naar bruto mondiaal geluk (2016)

Over Ubuntu, inclusief en waardegedreven ondernemen

We zijn in het Westen opgevoed met het mantra ‘Missie, Visie en Strategie’. Dat leverde vaak geweldige organisaties en prachtige resultaten op. Maar dingen veranderen. De tijdgeest keert. Het besef dringt door dat we niet kunnen doorgaan op de manier die we al decennialang gewend zijn. De tijd is tijp voor een nieuwe manier van ondernemen.

In de Top 10 selectie van Managementboek van het jaar 2017

ISBN: 9789462720626 of bestel dit boek hier.

The way to Gross Global Happiness (2017)

About Ubuntu, inclusive and value-driven organisations

We are raised in the west with the mantra ‘Mission, Vision and Strategy’. This often delivered successful organisations and stunning results. But things change. The spirit returns. The realisation is dawning that we cannot continue in the way we have been accustomed for decades. The time is ripe for a new way of doing business.

Top 10 selection of Managementbook of the year 2017

ISBN 9789082098723 or order the book here.

De kracht van afrikaans denken over ubuntu
De kracht van Afrikaans denken (2014), vierde druk
Over Ubuntu, verbindend leiderschap en een nieuwe wereld

Is het toevallig dat de afgelopen tijd grote leiders heeft voortgebracht die hun roots hebben in Afrika? Charismatische mensen als Nelson mandela, Kofi Anan, Desmond Tutu en Barack Obama worden geroemd om hun kennis, visie, vaardigheden, vermogen tot verbinden en hun doortastendheid. Wat hebben zij met elkaar gemeen? Zij zijn allen grootgebracht vanuit de Ubuntufilosofie.  Inmiddels wordt deze van oorsprong tribale filosofie met succes toegepast in alle sectoren van de moderne Afrikaanse samenleving. Wat kan een westerse leider hiervan leren?

ISBN 9789058715982 of bestel dit boek hier.

Cover The Power of African Thinking

The power of African thinking (2015) (4th edition)
About Ubuntu, unifying leadership and a new world

Is it a coincidence that recent leaders have African roots? Charismatic people like Nelson Mandela, Kofi Anan, Desmond Tutu, Paul Kagame and Barack Obama have been praised for their knowledge, vision, skills, unifying ability and their thoroughness. What do they share in common? They are all raised with Ubuntu. Today this humanistic philosophy Ubuntu is to be found in every sector of society. What can the west learn from Africa?

ISBN 9789082098709 or order the book here.