Artikel in Trouw (22 jan 2013)

Publicatie uit Trouw: De kracht van het Afrikaans denken’. Ubuntu door Leontien van Hooft. Het boek spreekt over Ubuntu, verbindend leiderschap en een nieuwe wereld. Leontine toont aan dat Ubuntu een antwoord is op westerse vraagstukken van nu.

Een intrigerend en bemoedigend boek over hoe het ook anders kan in onze westerse samenleving.

‘De kracht van het Afrikaans denken’. Het boek spreekt over Ubuntu, verbindend leiderschap en een nieuwe wereld. Leontine toont overtuigend aan dat Ubuntu een antwoord is op de westerse vraagstukken van deze tijd. Je kunt als mens alleen functioneren als je deel uitmaakt van een groter geheel. Afrikanen passen deze filosofie toe op alle sectoren van de samenleving.

De huidige tijd is een bijzonder interessant maar complex tijdperk. Met alle crisissen die het Westen kent, de milieuproblemen, het oprukkende terrorisme en het gebrek aan vertrouwen van burgers en consumenten groeit het besef dat het anders moet.

Is het toevallig dat de afgelopen tijd grote leiders heeft voortgebracht die hun roots hebben in Afrika? Charismatische mensen als Nelson Mandela, Kofi Annan, Desmond Tutu, Paul Kagame en Barack Obama worden geroemd om hun kennis, visie, vaardigheden, vermogen tot verbinden en hun doortastendheid. Het zijn leiders die beschikken over visie, lef, passie en compassie. Bouwers, vredestichters en vechters voor gelijke rechten.

De Afrikaanse filosofie Ubuntu is wezenlijk onderdeel van deze leiderschapsstijl. Ubuntu betekent zoveel als ‘I exist because of we’.
Verbinding staat hierbij centraal. Je kunt als mens niet functioneren als je geen deel uitmaakt van een groter geheel.

In dit boek laat Leontine van Hooft u kennismaken met oude en nieuwe ‘meesters’ en dragers van deze filosofie. Zij slaat aan de hand van actuele Afrikaanse successen een brug naar Westerse managers en leiders en hun organisaties. Ze biedt een handreiking, hoe Ubuntu juist nu, in de organisatie/ gemeenschap te integreren is.trouw_logo

Trefwoorden: leiderschap, verbinding, Ubuntu, Leontien van Hooft

Geplaatst door cvs2009 op 22/01/2013 in Trouw