De weg naar bruto mondiaal geluk – Een uitnodiging! (Part 1)

Heb je er ook zo genoeg van? Als je het nieuws volgt, de kranten leest, zou je bijna denken dat we de aarde hebben opgegeven als een plaats om in te leven, laat staan om je kinderen in op te voeden. Heel gek is dat natuurlijk niet, met de permanente dreiging van aanslagen het onophoudelijke geweld tegen andersdenkenden of andersgelovigen, de Brexit, het Trumpisme met ‘America First’ en de groeiende intolerantie tegen bijvoorbeeld vluchtelingen. Hou je ook je hart vast?

 

Want als geweld en intolerantie het antwoord is… wat is dan de vraag?

Er is een polariserende beweging gaande. ‘Het ‘wij/zij-denken’ dat in de westerse geschiedenis telkens weer de kop opsteekt wanneer er grote maatschappelijke veranderingen plaatsvinden, is niet alleen defensief maar ook regressief van aard. Met het polariserende type denken en oordelen schieten we niets op, het werkt contraproductief. Want als geweld en intolerantie het antwoord is… wat is dan de vraag?

Ik vind het hoog tijd om op te staan en ons met de werkelijke vraag bezig te houden. En gelukkig ben ik dat niet alleen. Overal in de wereld kun je zien dat er mensen op staan die er genoeg van hebben, die bereid zijn na te denken over en invulling te geven aan ‘de werkelijke vraag’. Mensen, gewone mensen zoals jij en ik,  die zich verheffen. En ik hoop dat jij je daartoe ook geroepen voelt.

Opstaan betekent samen op zoek gaan naar antwoorden en de implementatie daarvan. 

Met mij zijn velen zoekende naar een nieuw soort model dat de mondiale thema’s van deze tijd niet alleen aanpakt, maar ook recht doet aan en rechtvaardig is voor alles en voor iedereen. Een model dat het ‘ík’ weet te vervangen door een nieuw soort ‘wij’ en vanzelfsprekend wordt begeleid door nieuwe uitgangspunten en nieuwe spelregels. Er is in mijn optiek, immers maar één wij, geen ander wij, geen ander zij. Het gaat hierbij over samen mens zijn. En dat betekent deel worden van iets wat veel groter is en verder reikt dan alleen jezelf. Samen op weg naar een nieuw soort model voor de samenleving dat de mondiale thema’s van deze tijd aanpakt en dat tevens recht doet aan en rechtvaardig is voor iedereen.

Een movement of change

Het streven naar een bredere samenhang, een gevoel van heel-zijn, dat zelfvertrouwen geeft en maakt dat iemand zich zinvol voelt, is natuurlijk helemaal niet nieuw, het is een wetmatigheid zo oud als de mensheid. Maar het is een wetmatigheid waar we in het Westen ver van afgedwaald zijn. Maar er is een nieuwe sterk aanzwellende movement gaande, behind borders. een movement van anders denkenden en anders doeners.

Lees meer over deze opkomende movement en een nieuw samenlevingsmodel  in het boek:

De weg naar bruto mondiaal geluk

Voor wie is dit boek geschreven?

Dit boek is geschreven voor de vele mensen die willen kiezen voor beschaving, de menselijke maat of een gezond moreel kompas, en dat graag breed gedragen terug zouden zien in de maatschappij waar zij deel van uitmaken. Die iets willen betekenen in hun directe omgeving of ver weg. Die iets mee in gang willen zetten. Maar meer dan dat … Dit boek is ook een uitnodiging. Een luide roep zelfs, om met mij en vele anderen de handschoen op te nemen. Kijk eens goed om je heen … Voel het zinderen! Voorbeelden, signalen te over voor wie ze wil zien. Je hoeft je alleen maar te verheffen en aan te haken. Let’s create a movement.

Leontine van Hooft is directeur/eigenaar van GreenDreamCompany BV. en co-founder van Ubuntu Impact Investments. Voor beide bedrijven geldt dat zij gespecialiseerd zijn in projecten en ventures waar economische, ecologische en sociale waarden zijn verbonden  met inspirational capital & pleasure.  Leontine is corporate antropoloog, veelgevraagd spreker, auteur van ‘De weg naar bruto mondiaal geluk en ‘De kracht van Afrikaans denken.