Het ware gezicht van Ubuntu

Ik hou van kleur. Kleurrijkheid staat voor diversiteit.  Het Engelse woord ‘color’ is afgeleid van het Latijnse woord woord ‘calor’, wat warmte betekent.  Samen kan het zintuigen en eigenschappen met elkaar verenigen. En daarmee is ‘color’ een prachtige voedingsbron voor metaforen en poëzie. En  precies daar vind ik de inspiratie …

Gefeliciteerd aan alle geslaagden en afgestudeerden!

‘We do not always have to be the most clever or loudest or have the best singing voice in the room. And if by chance we are, it is advisable to invite smarter people or those with lovelier voices… or find a different room. In professional circles it is called …

Sawubona: ik zie jou

Het Zoeloe-woord ‘sawubona’ betekent: ik zie jou. Het is een respectvolle begroeting tijdens eens ontmoeting van mens tot mens. Het staat voor oprechte aandacht en interesse in de ander. Het is gebaseerd op het besef dat je geen op zich zelf staand wezen bent, maar deel uitmaakt van een levende …

Waarom de zon en de maan in de lucht leven

Lang geleden waren de zon en het water hele goede vrienden. Zij woonden allebei in elkaars buurt op de aarde. De zon ging heel vaak op visite bij het water, maar het water kwam, tot groot verdriet van de zon, nooit op bezoek bij de zon. Op een dag vroeg …

Let me tell you a story about the Griot and the Rapper

Everywhere in the world, you find oral culture, and specifically, oral storytelling getting lost. But with changing of times, shifting populations and the rise of digital entertainment: Who will continue to weave these stories around the fireside, and who will be there to listen? And if there are willing listeners, …