De weg naar bruto mondiaal geluk- Gewoon een keuze (part 2)

Het einde van de oude vertrouwde democratie is in zicht

Maatschappelijk en economische turbulentie, het is aan de orde van de dag. Wereldwijd staan oude structuren op instorten of lopen op zijn minst tegen hun beperkingen aan. Keuzes die tot een Brexit hebben geleid, mensen in de armen van Trump hebben gedreven, laten een gebrek aan vertrouwen zien van de burger in overheden, maar ook in elkaar. Blijkbaar wordt het opgekropte ongenoegen van vele burgers via het gemak van social media, onvoorstelbare politieke keuzes en mensonterend geweld, de wereld in geslingerd. Een gemak dat zich als een boemerang keert tegen dezelfde mensen en ideologieën die met deze keuzes denken beter af te zijn.

Het geeft te denken of het democratische systeem, het door mensenbreinen en handen ontworpen economische en maarschappelijke systeem, nog wel recht doet aan de mensheid. Is het niet failliet? Om maar een paar voorbeelden dicht bij huis te noemen: Een gekozen politicus die zich bedient van photoshop technieken om collega’s in diskrediet te brengen. Krijgt zo iemand dan geen brevet van onvermogen? Een Wexit, lijkt mij. Maar ook bejaarden die slechts twee maal per week gedoucht worden, studenten die geen stageplaats vinden omdat ze een ‘foute’ afkomst hebben, noem de voorbeelden maar op. Zijn zaken als ethiek, vertrouwen en verantwoordelijkheid in het Westen dan niet dringend toe aan nieuwe benaderingen en nieuwe concepten?

Journalist: ‘Mr Gandhi, hoe denkt u over de beschaving van het Westen?’

Gandhi:’ Ik denk dat het een goed idee zou zijn.’

Tijd voor een nieuwe Westerse Renaissance

Als corporate antropoloog vind ik het bijster interessant om te kijken naar de verhoudingen en spanningen in de wereld en daarmee een vinger te krijgen achter  de ware en dringende behoeften van de mensen, die schuil gaan achter alle protestvormen en keuzes.

Ik vind het ook interessant om mij te verdiepen in de manier waarop andere beschavingen omgaan met dezelfde vraagstukken die wij in het Westen hebben. Er valt namelijk veel te leren van andere beschavingen, rituelen, gedragspatronen en omgangsvormen. Onze uitdagingen zijn immers mondiale uitdagingen en raken iedereen.

Maar praten over hoe erg het is wat er om ons heen gebeurt is niet langer meer goed genoeg. Hoog tijd om te gaan ‘doen’ en deze losgeslagen wereld snel door deze transitie fase, van luisteren en puin ruimen,  heen te helpen. Tijd dus voor een nieuwe westerse Renaissance, maar dan met nieuwe uitgangspunten en spelregels. Het moet namelijk echt veel beter kunnen.

De winst van de verbinding tussen spiritualiteit, techniek en economie

Ik vind het fascinerend en inspirerend om samen te kunnen werken met andere mensen, organisaties, ondernemingen en bewegingen die hier de antwoorden op willen formuleren. Partijen die niet alleen denken en praten maar ook doen.  Die kijken vanuit een nieuw paradigma waarin humaniteit, rechtvaardigheid en welzijn samengaan met een economische en ecologisch gezonde omgeving.

Het is daarbij meer dan interessant om samen te werken met spiritueel ingestelde mensen die steeds meer in dezelfde richting denken als wetenschappers, techneuten en ondernemers. Die traditionele kennis van mens en natuur weten te verbinden met de moderne know-how. Dat waren vroeger verschillende werelden. En ik ben niet de enige die dat zo ziet. Ik ben in goed gezelschap.

Wat ik zie is, dat als spiritualiteit, techniek en economie met elkaar verbonden raken in een ambitie om tot een nieuw samenlevingsmodel te komen, je echt verrassend mooie dingen ziet ontstaan. Businessmodellen en samenlevingsmodellen: shared economie, smart cities, nieuwe zorgconcepten, social innovations, waarde gedreven ondernemingen, nieuwe vormen van management, zoals Ubuntu management. Voorbeelden te over binnen onderwijs, private sector, overheid en uit NGO’s, voor wie ze wil zien.

Het is gewoon een keuze

En daar begint namelijk alles mee. Het is immers een persoonlijke keuze waar je je aan verbindt. Je kunt je verbinden met de boosheid en de angst van deze tijd. Dan is dat het wereldbeeld dat je ziet en volgt. Je loopt het risico je angst te worden, verlamd te raken en je omgeving te infecteren met pessimisme, sarcasme en negativiteit. Maar dat zal jouw tijd wel duren.

Je kunt ook een andere keuze maken.

Hoe boeiend, enerverend en uitdagend zou het zijn om je te verbinden met dit nieuwe tijdperk, gedreven door waarden zoals verbondenheid, saamhorigheid, respect, waardigheid en mededogen? Je bijdrage te leveren aan een mondiale economie die groen en sociaal is? En de energie te ervaren die daarbij vrij komt? Het is geen droom, geen idealisme.  De wereld bezit alle ingrediënten om het mogelijk te maken: geld, techniek, kennis, menskracht, ervaring en …. noodzaak.

Doe je ogen eens even dicht.  Imagine…..

Leontine van Hooft

In mijn komende blogs zal ik je stuk je bij beetje uitleggen wat mijn keuze kan betekenen voor een organisatie en ook voor jou. Je kunt ook mijn nieuwe, inspirerende  boek: De weg naar bruto mondiaal geluk lezen. Het gaat over Ubuntu, inclusief en waardegedreven ondernemen en is doorspekt van mondiale voorbeelden en handreikingen van gewone mensen zoals jij en ik die niet zijn gestopt bij enkel praten ‘over dat het anders moet’.  Ik vertel je daarin ook over wat en hoe mijn eigen onderneming ‘doet’, en wat dat betekent voor het leiderschap.

Leontine van Hooft is directeur/eigenaar van GreenDreamCompany BV. en co-founder van Ubuntu Impact Investments. Leontine is corporate antropoloog, ondernemer, spreker en auteur. Eerder verscheen van haar het Award winnende boek De kracht van Afrikaans denken, over Ubuntu, verbindend leiderschap in een nieuwe wereld. Enkele malen per jaar geeft zij een open masterclass Ubuntu management. Op 6 april staat‘Besluitvorming vanuit draagvlak’, centraal in de UbuntuVergaderKring