5e en herziene versie van ‘De kracht van Afrikaans denken’

Er is leuk nieuws wat ik officieel mag aankondigen: er komt een herziene versie en dus 5e druk van mijn managementboek ‘De kracht van Afrikaans denken’! Dit boek sluit goed aan op de huidige tijd en is inspirerend voor managers, leiders en ondernemers die het post-corona tijdperk anders willen inrichten.

Waarom juist nu een vijfde en herziene druk?
Simpelweg omdat de tijdgeest erom vraagt. Want wat zijn we geschrok­ken. Alle misstanden zijn door de pandemie boven komen drijven. Mag ik het onze ‘echte armoede’ noemen? Armoede kent immers vele gezichten. Was er een mondiale pandemie voor nodig om wakker te worden? Blijkbaar.

Als er iets is wat de pandemie ons heeft laten zien, is het dat we uiteindelijk toch allemaal met elkaar verbonden zijn. Het ‘Ik’ kan niet zonder het ‘Wij’. Het ‘Ik‘ is zelfs afhankelijk van het vertrouwen in het ‘Wij’. De pandemie heeft ons ook laten zien wat een humane samenleving is. Of zou moeten zijn.

Met voorwoord van Jan Terlouw
Binnen een Ubuntu-gemeenschap wordt heel veel waarde toegedicht aan ouderen. Wijsheid komt immers met de jaren. Zij, de Elders, stellen kun kennis en ervaring, gevraagd en ongevraagd, ten dienste van de gehele gemeenschap. Misschien wel, met afstand, de grootste ‘Elder’ die Nederland rijk is, is natuurkundige, oud politicus en auteur Jan Terlouw. Met een hoge leeftijd, passie en tomeloze energie weet hij nog steeds generaties te bereiken met zijn boodschap aan­gaande de aarde en welzijn. Een rolmodel voor velen, inclu­sief mijzelf. Ik ben trots op het prachtige en krachtige voor­woord dat hij voor mijn boek heeft geschreven. Ik dank hem uit de grond van mijn hart.

De 5e en herziene versie van ‘De kracht van Afrikaans denken’ is vanaf 25 juni beschikbaar via Bol, Amazon en ubuntopia.shop.