Project en resort design

In 2012 erkende de G20 officieel de belangrijke rol van toerisme als economische motor  en ontwikkeling van de mens wereldwijd. Het biedt werkgelegenheid voor vrouwen, draagt bij aan de gezondheidszorg en raakt bijna alle millenniumdoelen. (De doelen die de Verenigde Naties hebben gesteld om de situatie van de mensen in arme landen te verbeteren).  Vandaar dat Léon en ik op zoek zijn gegaan naar mooie locaties om wereld class ecochique  resorts op een duurzame manier te realiseren. We vinden zo’n plek samen met Yemane, directeur van de business school in Gorgora (in een ver verleden de hoofdstad van Ethiopië) bij Lake Tana (Gorgora Nova Rock Resort). Een tweede plek vinden we samen met de Rwandese ambassadeur in Nederland bij Kibuye: Mbabara Island. Hier ontwikkelen we een resort gericht op watersport.

“We starten met het  pilotgebouw van Gorgora Nova Rock Resort. We denken dan nog dat het belangrijk is om in de Afrikaanse stijl te bouwen, omdat we gericht waren op de Westerse gasten. Dus een gebouw gemaakt van leem met  een rieten dak; in het Westen vindt men dat geweldig.

In Ethiopië krijgen we echter het advies om moderner te bouwen. (Deze materialen zouden juist teveel refereren aan armoede). Het bovensegment van de middenklasse die stevig opkomt in Ethiopië, kan net zo goed onze doelgroep zijn. Dat vergt een omslag in het denken

Het pilotgebouw wordt informatiecentrum voor het bouwen en verkopen van villa’s. Tevens  is het de uitvalsbasis  voor de boot die daar kan aanmeren,  om wat te drinken. De architectuur van de villa’s is ge-upgraded naar een internationale stijl die ook in de omgeving voor komt bij de resten van Ethiopische koningshuizen. Het is een stijl waarbij de inheemse bouwstijl gemoderniseerd is, zonder afbreuk te doen aan de kenmerkende aspecten. Deze stijl is leidend en spreekt  zowel de Westerse and de Afrikaanse toerist aan. De reizen die Koning Solomon overwegend langs de Nijl  maakte over het Afrikaanse continent is de kapstok waarlangs meerdere resorts zullen verrijzen in de toekomst. Solomon´s Hidden Treasures.