Leontine van Hooft

Voor alle geslaagden en (bijna) afgestudeerden!

‘We do not always have to be the most clever or loudest or have the best singing voice in the room. And if by chance, it is advisable to invite smarter people or those with lovelier voices… or find a different room. In professional circles it is called networking. In organizations it’s called team building. And in life it is called family, friends and community. We are all gifts to each other, and my own growth as a leader has shown me again and again that the most rewarding experiences come from my relationships. And it sure keeps me humble and keeps my singing voice in perspective.’ – Liepollo l. Pheko –


Mevrouw Liepollo l. Pheko is een vooraanstaande Zuid-Afrikaanse politiek analist, docent, sociaal activist en directeur van Trade Collective. Dit is een denktank die zich bezighoudt met politieke economie, internationale handel, migratie en goed burgerschap. Vanuit hier maakt zij verbinding met thema’s zoals gender, etniciteit en samenleving.

Zij hield in 2010 een rede voor de afzwaaiende studenten van het CIDA. Deze afscheidsrede laat zien hoe het moderne onderwijs de principes van Ubuntu in praktijk brengt. Op deze manier weet het jonge mensen te inspireren om de nieuwe wereld te betreden en in dienst van deze wereld te leven en te werken.

De volledige afscheidsrede is te vinden als bijlage in het boek van Leontine van Hooft – De Kracht van Afrikaans denken