Mandela’s cadeau aan de wereld

Een groot en gerespecteerd mens is heen gegaan. Een leider, geliefd en gerespecteerd in de gehele wereld, ongeacht iemands  sexe, kleur, geloof, rang of stand. Een man die boven zichzelf uitsteeg en tergelijkertijd nederig klein was. Een man , gepokt en gemazeld door het leven. Zijn levensverhaal heeft velen, jong en oud geinspireerd. Velen hebben energie, om persoonlijke uitdagingen aan te gaan, uit hem geput.

 

 

Hoe kon hij de innerlijke kracht vinden om boven zichzelf uit te stijgen? Wat waren zijn drijfveren?

Hij werd geen voorbeeld voor velen omdat hij zo lang in de gevangenis heeft gezeten;  Hij werd een rolmodel omdat hij de ambitie had om iets te veranderen! Met zijn positieve kijk , creativiteit en volhardendheid als overlevingsmeganisme heeft hij bergen verzet.

 

 

Sterke leiders, zoals Mandela,  beschikken over een rijke balans tussen visie, lef, passie en compassie.  Zij hebbben een ijzersterke missie en weten dromen en idealen om te zetten in werkelijkheid. Zij beschikken over charisma en authenticiteit en weten een wij-gevoel te creeëren dat mensen energie geeft en hun verenigd. Het leiderschap wordt hen als vanzelfsprekend gegund.  Zij weten hun omgeving naar een hoger plan te brengen.

 

 

Hoe komt het dat Mandela geworden is wie hij was?

Gewoon, omdat hij zo is opgevoed. Mandela is grootgebracht in een omgeving waar community values de norm vertegenwoordigen. De ruggegraat van deze communities vormt de humanistisch Afrikaanse  filosofie ‘ Ubuntu’ en betekent zoveel als:’I exist because of we’. Verbinding staat daarbij centraal. Je kunt als mens niet functioneren als je geen deel uitmaakt van een groter geheel. 

Logischerwijs heeft zijn opvoeding zijn stijl van leiding geven en zijn kijk op organisaties sterk beinvloed. Hij stuurde het ANC aan zoals een community. Hiermee maakte Ubuntu zijn entree als Afrikaans model voor organisatie ontwikkeling.  Afrikanen passen inmiddels deze humanistische filosofie toe in alle sectoren van de samenleving. Van politiek, rechtspraak en religie tot gezondheidszorg, onderwijs en economie. Het verklaart mede de nu sterke opkomst van het Afrikaanse continent.

 

 

Wat zou er gebeuren als we het Westerse individualistische  denken ’Ik ben dus ik besta’, zouden vervangen door ‘I exist because of we’? Wat zou er gebeuren als Ubuntu het morele kompas zou worden voor Westerse organisaties en het model voor  de Westerse samenleving ? Wat zou er gebeuren als de nalatenschap van Mandela oprecht toegepast zou worden?

Een groter geschenk is niet denkbaar.

 

 

Kijk eens naar de sterren….een beter moment voor herijking is er niet.

Leontine van Hooft is inclusief ondernemer in Afrikaanse opkomende markten, corporate antropologist, spreker en auteur van het leiderschapsboek: De Kracht van Afrikaans denken; over Ubuntu, verbindend leiderschap en een nieuwe wereld.