Twee maal een Super Achiever Award!!! Niet meer te stuiten!

Vorige week ben ik afgereisd naar India. Ik was verzocht naar het World Women Leadership Congres in Mumbai te komen om persoonlijk een Award in ontvangst te nemen. Een beetje verbaasd natuurlijk. Maar aan dat soort verrassingen geef ik graag en met liefde gehoor. Op twee Awards was ik niet bedacht. Ik wist niet wat mij overkwam. Maar de energie die erkenning en respect teweeg brengt….

Super Achiever Award voor GreenDreamCompany

De sector Leisure, Hospitality en Tourism zoekt duidelijk naar nieuwe wegen. Met het uitroepen van 2017 als Jaar van Sustainable Tourism door de UNWTO komt er eindelijk erkenning voor de impact die deze enorme sector kan hebben als gamechanger. En daarmee ook voor de verantwoording die de sector draagt in het creëren van healthy environments. We zijn trots op de (h)erkenning van onze aanpak: tourism infrastructure based on inspirational, economical, social & ecological values. En de weg waarlangs wij dat trachten te bereiken, via Ubuntu Management. GreenDreamCompany ontving een sector Super Achiever Award in de categorie ‘Multi Value Driven Organisation’, en liet daarmee vele bekende internationale organisaties en brands achter zich.

                                  ‘If you think you are to small to make a difference,

                                     you haven’t spent the night with a mosquito! ’  

                                                                                               Afrikaans gezegde

Women Super Achiever Award

Ik mocht in Mumbai ook een Women Super Achiever Award als ‘Female Influencer’, in ontvangst nemen voor mijn werk als internationaal inclusief ondernemer, corporate antropoloog, auteur en motivational speaker. En dat ik dat allemaal wist te verenigen met ‘beïng a mother of 3’, was daarbij een aparte vermelding waard.

A sisterhood of ladies

Wat bijzonder is, dat het een initiatief is dat niet uit Europa of the States, niet uit Afrika maar uit India komt. India waarvan wij, hier in het Westen, de positie van vrouwen en vrouwenrechten vaak alleen vanuit het negatieve kennen. Maar het India, dat ik heb leren kennen, heeft gender equality en vrouwenrechten hoog op de agenda staan en geeft daar een mondiale energieke twist aan, zoals het Women Economic Forum, dat de wereld rond reist en waar ik enige weken geleden mocht spreken.  Of  zoals het World Women Leadership Congres met een separate Women Super Achiever Award Day. Een dag waar een 50 internationale Female Influencers van over de gehele wereld bijeengebracht werden in Mumbai om geëerd en gestimuleerd te worden, elkaar te ontmoeten en met elkaar verbonden te raken.  Om zodoende een internationaal krachtenveld te creëren. A sisterhood of powerladies!

Dankbaar, gewoon diep dankbaar 

Wat een erkenning voor waar je voor staat en de manier waarlangs je dat wilt bereiken. Ik was zo blij en trots! Brok in de keel. We hadden dit alles nooit bereikt zonder de mensen die in ons geloofden, van het begin af aan. En die met ons meewerken, inclusief onze herintreders, onze (Afrikaanse en Westerse) trainees, onze dienstverleners en leveranciers die meehielpen met de crowdfunding en onze hard core believers. Allen mensen die de potentie en impact van ons werk zien. En daar bij willen horen, en zo een bijdrage willen leveren aan iets dat groter is dan henzelf. What a Tribe!

Het was een lange weg, dat verzeker ik je. Met ook diepe dalen. Maar dat vergeten we voor dit moment maar even. DreamTeam,  thanks for never stop believing! Let’s make Africa the better destination!

Over leeftijdsdiversiteit gesproken

In Mumbai werd een prachtige in brokaat gewaad gehulde Pakistaanse dame van ongeveer 75 jaar met een Women Super Achiever Award geëerd voor haar totale oeuvre. Imposante dame, echt imposant oeuvre. Er werd ‘on stage’ aan haar gevraagd: Ben je nu toe aan stoppen? Haar antwoord: ’Are you crazy? With this Award in the pocket? I can continue for ever! I’ve just begon!

En zo is het. Ik begin met mijn 57 jaar pas op stoom te komen.

Ben je geïnteresseerd in wat Ubuntu Management voor jouw organisatie kan betekenen? Hoe waarde gedreven ondernemen voor je kan werken? Lees mijn boeken, volg mijn blogs. Ik kom er ook graag een lezing over geven, of een interactieve masterclass over verzorgen. Neem gerust contact met mij op.

Leontinevanhooft@gmail.com

www.leontinevanhooft.nl