Leontine van Hooft

Wat maakt Ubuntu geleidde Intervisie nu zo anders?

Circulair werkend aan het hart van de organisatie.

Intervisie vanuit respect en vertrouwen

Intervisie is in feite niets meer dan collegiale consultatie rondom dilemma’s, vraagstukken of probleemsituaties. Wat maakt Ubuntu intervisie nu zo anders?

Ubuntu intervisie is een circulair proces dat streeft naar gedragen besluitvorming, gebaseerd op de LeKgotla methodiek die nog steeds toegepast wordt op het Afrikaanse continent door stammenculturen en organisatieculturen. Het leidt naar een optimalisering van de samenwerking en zodoende is het een sterke tool voor organisatieontwikkeling. De kracht van diversiteit wordt daarbij maximaal benut. Talenten, kennis en vaardigheden van ieder teamlid of MT-lid worden gemobiliseerd rondom de dilemma’s, cases en uitdagingen die ingebracht worden.

Benutten van meer dan je professionele bagage

Binnen Ubuntu staat verbondenheid centraal. Niet alleen tussen mensen onderling, maar ook van je professionele ‘zelf’ met je persoonlijke ‘zelf’. Heel anders dan in het Westen waar deze twee werelden gescheiden zijn. Je brengt je totale persoonlijkheid, alle facetten van je mens zijn mee. Je totale bagage, ervarings- en levenswijsheid mee.

‘’If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together’’

Het gaat niet om ‘het gelijk’ halen of je punt te maken

Binnen deze dialoog is geen ruimte voor sterke persoonlijke meningen, hard geroep of onverschilligheid. Integendeel, de kleinste stem wordt er gehoord en waarde toegedicht. En die mag best eigenwijs zijn of anders denkend. De dialoog wordt gevoerd vanuit respect, erkenning en vertrouwen. Alle inzichten worden verzameld, belicht, gedeeld en benut. Om zo als team tot een aanpak of oplossing te komen waar iedereen zich goed bij voelt en zich met hoofd, hart en handen aan verbindt.

Rituelen, verhalen en stiltemomenten horen erbij

Binnen Ubuntu Intervisie is het heel normaal om vol aandacht te luisteren, stil te staan, je te bezinnen. Zo’n moment wordt vaak vergezeld door het gebruik van quotes, metaforen, muziek, grote en kleine verhalen. Een ‘talkingstick’ kan daarbij heel behulpzaam zijn. Een fijne plek ook. In Afrika is dat in de openlucht, op het dorpsplein, onder de Acacia of Baobab. Maar ook steeds meer in een ronde boardroom of een ronde vergaderzaal. Dansen en zingen betekent daarbij het vieren van het gezamenlijke resultaat. Zoiets als een borrel na afloop, maar dan anders.

Wil jij je talenten ontwikkelen voor iets dat groter is dan jezelf?

Ubuntu gaat ervan uit dat je als individu je bestaansrecht ontleent aan de gemeenschap waar je deel van uitmaakt. In je eentje ben je niets, met elkaar ben je sterk. Diversiteit is juist een kracht en geen kwetsbaarheid. Vanuit deze gedachte overleven en ontwikkelen zich tribale stammenculturen al eeuwen. Een organisatie is in feite ook een stammencultuur.

Wat neem je mee als team bij een keuze voor Ubuntu intervisie? Wat verwerf je als persoon? Wat neem je mee naar huis? Bij Ubuntu Intervisie leer je je talenten vanuit samenhang in te zetten voor een gemeenschappelijk doel. Er ontstaat immers een sterke verbondenheid tussen het team waar je deel van uitmaakt. Daarnaast wordt het, als je team aan deze intervisiemethode gewend is, veel makkelijker om te komen tot collegiale consultatie. Je bereikt als team of MT met elkaar ‘the next level’. De organisatie zet daarmee een grote stap in toekomstbestendigheid, community building en meaningfulness.

Geïnteresseerd in Ubuntu Intervisie met mij als facilitator?

Ik heb uiteraard veel ervaring in het begeleiden van Ubuntu intervisie. Daarnaast ben ik zelf leider binnen een internationaal werkende onderneming, werkend vanuit Ubuntu management. Ik ken dus twee kanten van de medaille. Dat maakt mij tot een gedegen facilitator.  Het is mijn ervaring dat het heel goed mogelijk is om met een aantal bijeenkomsten tot een zelfstandig werkend Ubuntu Intervisie groep te komen. U moet daarvoor rekenen op 5 tot 8 bijeenkomsten van een dagdeel. Om een goede dynamiek te krijgen bestaat een Ubuntu Intervisie groep uit 5 tot 10 personen. Voor kleine gezelschappen, leiders of managers leent executive Ubuntu coaching zich meer.

Ik maak graag kennis in een gesprek of telefonische intake. Ik wil graag weten, en met u bespreken, wie de deelnemers zijn of zouden moeten zijn. Wie hebben er baat bij? Hierbij wordt ook gekeken naar het type organisatie dat u vertegenwoordigt en wat er beoogt wordt. Neem gerust contact met mij op voor de mogelijkheden via: leontinevanhooft@gmail.com